Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Blog o PR, komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych MediaGapa.pl - Kontakt RSS Pressence Public Relations
Google+" Facebook" Twitter Goldenline YouTube RSS
Pressence Public Relations - Media Gapa Bogus?aw Feliszek, 2010-07-09
"Opowie?? o dwóch lustrach, czyli audyt wizerunku"

Opowie?? o dwóch lustrach, czyli audyt wizerunku

Tydzie? temu na spotkaniu z ekspertami komunikacji wewn?trznej w Poznaniu rozmawia?em d?u?sz? chwil? z szefow? dzia?u public relations w du?ym banku. W przerwie szkolenia wymieniali?my opinie o audytach wizerunku: jak organizacje s? postrzegane przez otoczenie, jak cz?sto wykonywa? takie badania, kiedy i jak mierzy? ich efektywno??, jaka jest specyfika polskich audytów wizerunku.

Dobry audyt sk?ada si? z wielu elementów: wywiady z najwa?niejszymi osobami w firmie, grupy fokusowe z kierownikami i pracownikami, ankiety badaj?ce satysfakcj? za?ogi i klientów, analiza zawarto?ci mediów, pozycja w bran?owych rankingach, itp.

"Dlaczego mia?abym przez to wszystko przechodzi??" pyta?a moja rozmówczyni. "Czy? ka?dy inteligentny praktyk public relations nie powinien wiedzie? jak postrzegana jest jego firma i instynktownie rozró?nia? dobre i z?e praktyki komunikacyjne? I kiedy co? nie dzia?a, doradzi? jak to naprawi?? Czy? to nie jest jego obowi?zkiem?"

"Tak" – powiedzia?em. "I nie" – doda?em. ?eby zilustrowa? po co ekspertowi public relations potrzebny jest audyt wizerunku opowiem histori? o dwóch lustrach.

?adne i brzydkie lustro

Chyba wcze?niej o tym nie wspomnia?em, ale uwielbiam zakupy. W przymierzalniach dwóch ulubionych sklepów stoj? ogromne lustra, ale tylko w jednym jest to "w?a?ciwe" lustro.

Ka?dy kto przegl?da? si? w lustrze wie, ?e nie wszystkie s? "dobre", bo nie wszystkie pokazuj? nas tak jak to sobie wyobra?amy. Inne ?wiat?o, inny rozmiar, inny kszta?t – ka?de lustro pokazuje nas troch? inaczej.

Na przyk?ad, o niebo lepiej wygl?dam w lustrze w toalecie samolotu ni? w poci?gu czy na parkingu samochodowym. By? mo?e ma to jaki? zwi?zek ze spo?ytym alkoholem :-)

Wró?my do zakupów. Zdarza si?, ?e czasem przymierzam rzeczy z jednego sklepu w s?siednim – tam, gdzie jest to "w?a?ciwe" lustro. Lustro w tym pierwszym jest jakie? takie "nieprzyjazne". Jestem w nim jakby ni?szy i grubszy, cera blada, oczy podkr??one, w?osy rzadkie. Horror. Nie lubi? go. Albo inaczej: nie lubi? siebie w nim.

Kiedy przechodz? do drugiego lustra czuj? si? wy?szy, szczuplejszy, wygl?dam na bardziej opalonego i w?osy s? bardziej puszyste. Mam wi?ksz? ochot? na zakupy :-)

W z?ym lustrze wygl?dam jak Danny de Vito po ca?onocnym pokerze, w dobrym jak Keenu Reeves po sesji w salonie spa.

Gdybym nigdy nie zerkn?? do brzydkiego lustra, nie wiedzia?bym nic o pionowej zmarszczce na prawym policzku, nierównych brwiach i d?ugim nosie. Do dzi? wygl?da?bym jak Gandalf z "W?adcy Pier?cieni".

Dla mnie, audyt wizerunku jest w?a?nie tym brzydkim lustrem. Wydaje Ci si? (lub nawet jeste? tego pewien na 101%), ?e znasz wszystkie aktualne opinie o swojej firmie. Wiesz kto Ci? ceni i za co. Znasz potrzeby klientów, tak?e te najnowsze. Doskonale odczytujesz my?li swoich prze?o?onych, równie? te ukryte.

Taka pewno?? jest niebezpieczna. Mo?esz si? myli? w jednej kwestii lub we wszystkich. By? mo?e za bardzo ufasz swemu staremu lustru, bo widzisz w nim tylko to, co chcesz zobaczy?. Mo?e nale?y spojrze? w inne lustro? Mo?e trzeba si? zdecydowa? na niezale?ny audyt?

Audyt ukrytej percepcji

O ka?dej organizacji – jak o ka?dym cz?owieku – mo?na powiedzie?, ?e ma trzy twarze (wizerunki): 1. kim jestem, 2. kim wydaje mi si?, ?e jestem (pami?tasz s?ynn? scen? z "Taksówkarza" z Robertem de Niro przed lustrem?) i 3. jak mnie widz? i co o mnie my?l? inni. W public relations liczy si? ten ostatni punkt.

Problem w tym, ?e cz?sto te trzy wizerunki si? ró?ni?. W interesie organizacji jest poznanie swego publicznego (zewn?trznego) wizerunku, bo tylko wtedy mo?na zaplanowa? dzia?ania koryguj?ce.

Trudno o skuteczn? komunikacj? bez wiedzy o tym co s?dzi o nas otoczenie. Dzi?ki audytowi wizerunku zarz?d poznaje nieznane mu wcze?niej opinie o sobie i kierowanej organizacji i mo?e zaplanowa? strategi? zmiany. Wyniki audytu pomagaj? tak?e zapobiec kryzysom poprzez ujawnienie skrywanych s?abych punktów i potencjalnych zagro?e?.

Audyt wizerunku to analiza "ukrytej percepcji". Ka?dy z nas posiada jak?? ukryt? prawd? o sobie, nieujawnian? lub nieznan?. Na przyk?ad, pracownik ma sobie tylko znane wyobra?enia o firmie i szefie. Jak dowiedzie? si? co inni s?dz? o Tobie? Zazwyczaj dzielimy si? opiniami kiedy jeste?my w grupie lub mo?emy to powiedzie? anonimowo.

Audyt wizerunku opiera si? w?a?nie na tej zasadzie. Wspólnie z zarz?dem ustalamy tematy do zbadania. Opracowujemy ankiet? i testujemy j? na próbnej grupie. Ankieta pomo?e zebra? informacje i opinie, oceni? sytuacj? i opracowa? zalecenia jak rozwi?za? problem.

Oto 10 sytuacji kiedy wskazane jest przeprowadzenie audytu wizerunku organizacji:

1. zmiana sk?adu zarz?du,

2. zmiana warunków rynkowych,

3. nowe rozwi?zanie prawne,

4. fuzja lub przej?cie,

5. nowa struktura organizacyjna,

6. zwi?kszona aktywno?? konkurencji,

7. zmiana zasad funkcjonowania zarz?du,

8. niekorzystny publiczny wizerunek,

9. plany ekspansji na nowe rynki,

10. du?e plany rozwoju firmy.

Konkluzja

Audyt wizerunku ujawni wszystkie wady: zmarszczki, blizny, liszaje i pryszcze. Dodatkowo, wska?e sposoby ich korekty lub usuni?cia. Mo?esz mi wierzy? lub nie: problemy s? zawsze. Nie ma perfekcyjnej twarzy.

Dobra wiadomo?? jest taka, ?e podstawowy audyt wizerunku nie jest drogi; mo?esz go przeprowadzi? we w?asnym zakresie, bez zatrudniania zewn?trznego konsultanta. Jak go wykona? mo?esz nauczy? si? na naszych szkoleniach.

PS. Co pokaza? mój prywatny audyt? Na wakacjach mog? goli? si? co drugi dzie?, ale na szkoleniach musz? by? g?adko ogolony. Dowiedzia?em si? te? jaki krem po goleniu najlepiej s?u?y mojej cerze. I tak w?a?nie post?puj? :-)

MEDIA GAPA
drukuj      « powrót
Aktualna ocena artykułu: 4.50 MediaGapa - ocena artykułu: 4.50

Oceń artykuł:   1   2   3   4   5        

Poleć ten artykuł znajomemu:
e-mail znajomego:
podpis:
Komentarze:

Brak komentarzy do tego artykułu.

 
Dodaj komentarz:
komentarz:
podpis:
Uwaga: Twój komentarz może być oceniony przez moderatora i nie pojawi się automatycznie. Dlatego nie wysyłaj go powtórnie.
     


 

Bogusław Feliszek, konsultant PR,
ekspert komunikacji kryzysowej,
trener medialny. Tel. 77 441 40 14.
 
Sonda zakończona

Czy polski rz?d mówi prawd? w sprawie koronawirusa?

Tak.
0%
Nie.
100%
Nie wiem.
0%
 
MEDIA GAPA - Bezpłatny kurs PR
30 Kręgów PR
imię:
nazwisko:
e-mail:
MEDIA GAPA - Popularne tematy

Twitter Praktycy Prawda Public Szef Internet Dziennikarz Tusk Komunikacja Wywiad Polska Kaczy?ski Problem Dziennikarze Reporter Rzecznik Informacja PRACOWNICY Media Firma Reporterzy Klienci Pressence Relacje Gapa Relations Klient Gazeta Google AgencjeStrategia PR
Media Gapa na Twitterze

Pobierz darmowy e-book Moje miłe media (712 kB)


MEDIA GAPA - Warto zobaczyć
 
» Chcesz PR?
» Feliszek PR
» Ekspert Medialny
» 112 PR
» EsPResso Quiz


Wpisz swój adres e-mail, aby
otrzymywać info o nowym artykule.
 


Szkolenia medialne
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
1. 33 najlepsze cytaty o przywództwie
2. Fajna foczka, czyli jak zosta? najlepszym mówc?
3. Masz strategi? komunikacji z mediami?
4. Kilka s?ów do najbardziej kreatywnych ludzi w PR
5. Redaktor czy reporter?
6. 10 pyta? o nowych mediach i mediach spo?eczno?ciowych
7. Prawda pi?knie powiedziana
8. Druga szansa w mediach
9. Chcesz wiedzie? wi?cej o szkoleniach medialnych?
10. Grzegorz Lato - Media Gapa 2011
Jazda PRóbna - symulowany wywiad z dziennikarzem

MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
» Szkolenia PR
» Szkolenia Medialne
» Trener Medialny
» Rzecznik Prasowy
» Komunikacja Kryzysowa
» Kryzys Online
» Pressentacje

Test komunikacji międzykulturowej
MEDIA GAPA - Top Ten Tygodnia
2018
wrzesień czerwiec
2017
grudzień październik
wrzesień sierpień
lipiec czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2016
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2015
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2014
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień czerwiec
maj kwiecień
marzec luty
styczeń
2013
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień kwiecień
marzec luty
styczeń
2012
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2011
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2010
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2009
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2008
grudzień listopad
październik wrzesień
sierpień lipiec
czerwiec maj
kwiecień marzec
luty styczeń
2007
grudzień listopad
październik

Bogusław Feliszek
Pressence Public Relations
Pomnażamy Twój kapitał komunikacyjny
2007-2020 © Pressence Public Relations
Wszelkie prawa zastrzeżone
http://www.pressence.com.pl
[t] +48 77 441 40 14
e-mail: biuro@pressence.com.pl